Cardiff Tuneless Choir  / Côr Di Dôn Caerdydd

English

The only Tuneless Choir in Wales launched on Sunday 11th September 2016!

The choir is based at Aspire Fitness, Sanatorium Road, Cardiff, CF11 8DG.

Sessions in our summer term will be held on a Sunday from 7.30pm until 9pm on:

  • 14th and 28th May
  • 11th and 25th June
  • 9th and 23rd and 30th July

Newcomers pay £10 for their first session, which includes registration with the choir.  The regular price is £7 if you “pay as you go”, or you can pay in advance for a term for the equivalent of £5 per session.

Contact us by emailing cardiff@tunelesschoir.com or calling Jess on 07745 683723.  You can also follow us on Twitter, or like our Facebook page.

 

Cymraeg

Lansiwyd Côr Di Dôn Caerdydd, cyntaf yng Nghymru, ar 11fed o Fedi 2016.

Mae’r côr yn cael ei chynnal yn Aspire Fitness, Heol Sanatorium , Caerdydd CF11 8DG.

Bydd y côr yn canu gyad’i gilydd bob pythefnos ar ddydd Sul o 7.30pm tan 9pm:

  • 14 a 28 Mai
  • 11 a 25 Mehefin
  • 9 a 23 a 30 Gorffennaf

Mae dyfodiaid yn talu £10 am y sesiwn cyntaf, sydd yn cynnwys cofrestriad gyad’r côr. Y pris rheolaidd yw £7 os ydych yn “talu wrth fynd” neu fedrwch talu o flaen llaw am y tymor sydd yn cyfatebol a £5 pob sesiwn.

Cysylltwch gyda ni yng Nghymraeg neu Saesneg gan ebostio caerdydd@tunelesschoir.com neu galw Jess 07745 683723.  Dilynwch ni ar Twitter neu Facebook.

Subscribe to our mailing list / Tanysgrifiwch at ein rhestr bostio

* indicates required
Cardiff Tuneless Choir
Jessica Davies-Timmins and Mei Gwynedd

Jessica Davies-Timmins and Mei Gwynedd

Cardiff Tuneless Choir Manager and Leader