Cardiff Tuneless Choir  / Côr Di Dôn Caerdydd

English

The only Tuneless Choir in Wales launched in September 2016!

The choir is now based at Pontcanna Scouts Hall, Fields Park Road, Pontcanna, Cardiff, CF11 8DG.

Sessions will be held on a Sunday from 7.30pm until 9pm on:

  • May 13th & 27th
  • June 10th & 24th
  • July 15th, 22nd & 29th

Newcomers pay £10 for their first session, which includes registration with the choir.  The regular price is £7 if you “pay as you go”, or you can pay in advance for a term for the equivalent of £5 per session.

Contact us by emailing cardiff@tunelesschoir.com or calling Jess on 07745 683723.  You can also follow us on Twitter, or like our Facebook page.

 

Cymraeg

Lansiwyd Côr Di Dôn Caerdydd, cyntaf yng Nghymru, ar 11fed o Fedi 2016.

Mae’r côr yn cael ei chynnal yn Pontcanna Scouts Hall, Fields Park Road, Pontcanna, Cardiff, CF11 9LB.

Bydd y côr yn canu gyad’i gilydd bob pythefnos ar ddydd Sul o 7.30pm tan 9pm:

  • 13eg o Fai
  • 27ain o Fai
  • 10fed o Fehefin
  • 24ain o Fehefin
  • 15fed o Orffennaf
  • 22ain o Orffennaf
  • 29ain o Orffennaf

Mae dyfodiaid yn talu £10 am y sesiwn cyntaf, sydd yn cynnwys cofrestriad gyad’r côr. Y pris rheolaidd yw £7 os ydych yn “talu wrth fynd” neu fedrwch talu o flaen llaw am y tymor sydd yn cyfatebol a £5 pob sesiwn.

Cysylltwch gyda ni yng Nghymraeg neu Saesneg gan ebostio caerdydd@tunelesschoir.com neu galw Jess 07745 683723.  Dilynwch ni ar Twitter neu Facebook.

Subscribe to our mailing list / Tanysgrifiwch at ein rhestr bostio

* indicates required

By clicking “Submit” you give your consent to receive emails from Cardiff Tuneless Choir. You will shortly receive an email asking you to confirm your address, please be sure to click it. Then your email address will be used to send details about the choir and ongoing updates. Full details can be found in our Privacy Policy.

Cardiff Tuneless Choir
Jessica Davies-Timmins and Laura Woodford

Jessica Davies-Timmins and Laura Woodford

Cardiff Tuneless Choir Manager and Leader