Cardiff Tuneless Choir  / Côr Di Dôn Caerdydd

English

The only Tuneless Choir in Wales launched in September 2016!

The choir is based at Pontcanna Scouts Hall, Fields Park Road, Pontcanna, Cardiff, CF11 9HX.

Sessions will now be held on THURSDAYS from 7.30pm until 9pm, with dates for 2018-19:

 • Thurs 13th & 27th Sept
 • Thurs 11th & 25th Oct
 • Thurs 8th & 22nd Nov
 • Thurs 13th Dec with Christmas busking on 14th December
 • Thurs 10th & 24th Jan
 • Thurs 7th & 21st Feb
 • Thurs  7th & 21st March
 • Thurs 11th & 18th April
 • Thurs 9th & 23rd May
 • Thurs 6th & 20th June
 • Thurs 4th & 11th & 18th July

Newcomers pay £10 for their first session, which includes registration with the choir.  The regular price is £7 if you “pay as you go”, or you can pay in advance for a term for the equivalent of £5 per session.

Contact us by emailing cardiff@tunelesschoir.com or calling Laura on 07904 813115.  You can also follow us on Twitter, or like our Facebook page.

 

Cymraeg

Lansiwyd Côr Di Dôn Caerdydd, cyntaf yng Nghymru, ar 11fed o Fedi 2016.

Mae’r côr yn cael ei chynnal yn Neuadd Sgowtiaid Pontcanna, Fields Park Road, Pontcanna, Caerdydd, CF11 9HX.

Mae’r côr yn canu bob pythefnos ddydd Iau o 7.30pm tan 9pm, gyda dyddiadau ar gyfer 2018-19:

 • 13eig a 27ain Medi
 • 11eg a 25ain Hydref
 • 8fed a 22ain Tachwedd
 • 13eg Rhagfyr gyda bysiau Nadolig ar 14 Rhagfyr
 • 10fed a 24ain Ionawr
 • 7fed a 21ain Chwefror
 • 7fed a 21ain Mawrth
 • 11eg a 18fed Ebrill
 • 9fed a 23ain Mai
 • 6ed a 20fed Mehefin
 • 4ydd a 11eg a 18fed Gorffennaf

Mae dyfodiaid yn talu £10 am y sesiwn cyntaf, sydd yn cynnwys cofrestriad gyad’r côr. Y pris rheolaidd yw £7 os ydych yn “talu wrth fynd” neu fedrwch talu o flaen llaw am y tymor sydd yn cyfatebol a £5 pob sesiwn.

Cysylltwch gyda ni yng Nghymraeg neu Saesneg gan ebostio caerdydd@tunelesschoir.com neu galw Laura 07904 813115.  Dilynwch ni ar Twitter neu Facebook.

Subscribe to our mailing list / Tanysgrifiwch at ein rhestr bostio

* indicates required

By clicking “Submit” you give your consent to receive emails from Cardiff Tuneless Choir. You will shortly receive an email asking you to confirm your address, please be sure to click it. Then your email address will be used to send details about the choir and ongoing updates. Full details can be found in our Privacy Policy.

Laura Woodford

Laura Woodford

Cardiff Tuneless Choir Leader